© Paul Ott

Ederer + Haghirian Architekten . LKH Univ. Klinikum, Pflegestation West in Graz

© Paul Ott